harlingenonline.nl
´╗┐Stap in! Denk mee over de bereikbaarheid van Noardwest Fryslân
Het openbaar vervoer op het Fryske platteland is niet overal klaar voor de toekomst. De bussen worden steeds minder gebruikt. Hoe reist Noardwest Fryslân in 2022 slimmer van A naar B? Die vraag ste…