haraldsfil.com
PRODUKTU UN REKLĀMAS FOTO
Produktu foto uz balta fona (Balts fons ar dabīgu produkta ēnu vai caurspīdīgs (izgriezts) fons): – no 500 līdz 1000 gab. – 2,00 (Eur/gab) – no 100 līdz 500 gab. – 3,…