haptonomiehaptotherapie.com
Meer bewegen leidt tot groter geluksgevoel
Marjolein Streur, ‘Meer bewegen leidt tot groter geluksgevoel’, PsychFysio (bezocht op 13 december 2017) Minimale beweging en sociale situaties Zelfgerapporteerde fysieke activiteit bleek positief …