happy-barcelona.pl
Hotel Żagiel w Barcelonie
Hotel „W” popularnie nazywany ze względu na swój charakterystyczny kształt. Ma niespełna 100m wysokości. Wyróżnia się czymś jeszcze – kontrowersjami związanymi z jego budową na wy…