hansivarstordal.no
Richard Rohr: Veien til helhet
All åndelig vekst går gjennom nederlag og lidelse, mener Richard Rohr. Men det perfekte vil han ikke streve etter. Dette intervjuet ble gjort i februar 2016 og først publisert i bladet Tørst 1/20…