hanizu.wordpress.com
מחשבות על מחאה ולגיטימיות – ברק כהן מול מירי רגב
ברק כהן נתקל במירי רגב – ויצא פיצוץ שמעסיק את כל העולם ואחותו. אז שתקתי ובסוף זה יצא…הנאה לא מובטחת.