hanizu.wordpress.com
מדינת ישראל בוגדת באזרחיותיה ואזרחיה!
איך זה יכול להיות?!?!?! איך?!?!?! מה יש בתושבי השכונות שהוא שונה מתושבי הקיבוצים? ארסוף? או מקומות אחרים?