hanizu.wordpress.com
אם כבר תקיפה מינית אז כדאי להיות ארי שביט!!!
אהלן חברות וחברים, בימים האחרונים קיבלנו תמונה קצת מטרידה על עבודת התקשורת בישראל בנושא הטרדות מיניות – והמקרה שקרה כך קרה:…