handeregt.nl
Ziekmelding in de sport en ziekmelding in het werk - Han de Regt
Stel je voor: Freek wordt in de loop van de donderdag ziek en meldt zich af bij Leo, zijn leidinggevende op het werk en bij Corrine, de coach van zijn sportteam. Voor Freek de rest van de week geen werk en geen sport meer. Freek kan op zijn werk niet meedraaien in de vrijdagploeg en …