handeregt.nl
Publicatie: sportification van werk - Han de Regt
Binnen de schadebranche praten we veel met elkaar over het verhogen van zowel de efficiency als de effectiviteit. Elke keer als we denken dat we ‘er zijn’ moeten we nog slimmer en beter gaan werken. Dit alles heeft echter wel een weerslag op het werkgenot. ‘Steeds weer de schouders eronder en verder’ is dan makkelijker …