handeregt.nl
De puzzel van motivatie 2.0 - Han de Regt
Veel organisaties worstelen met het vinden, boeien en binden van medewerkers. Zij kiezen voor oplossingen zoals meer salaris en thuiswerkmogelijkheden, het zelf mogen bepalen van een deel van de functie-inhoud en een eigen opleidingsbudget waaruit ook gitaarlessen betaald mogen worden. Het doel is helder: met prikkels van buiten de intrinsieke motivatie van de medewerkers verhogen …