hammersmeden.wordpress.com
Følg Islands eksempel: Red landet, – i stedet for bankerne
I EU gælder det efterhånden (af én eller anden grund) som alternativløst at redde de maroderende banker for skatteydernes regning. Island valgte en anden vej og har nu nærmest overvundet den eksist…