hammersmeden.wordpress.com
Et snarligt økonomisk kollaps venter Kina
Det er ikke mere end et par uger siden at Kina stadigvæk af flere vestlige medier blev fremført som en mulig ”frelser i nøden” i den verserende Euro-krise i den forstand at Kina kunne yde økonomisk…