hammersmeden.wordpress.com
Nibelungekvadet
Fra henfarne Dage os mangt et Frasagn lød om Helte uden Mage, om svar Fortræd og Nød, om Fryd og Bryllupsgilde, om Graad og Trængselsfærd, om Strid blandt Kæmper vilde, det sk…