hammersmeden.wordpress.com
BETRAGTNINGER OVER KOMMUTALISMEN [opdateret 2.02]
Vi har tidligere brugt betegnelsen snylterkapitalisme om den spekulative finanskapitalisme. En anden metafor er, omend frastødende, endnu mere retvisende. Den spekulative finanskapitalisme er i sam…