hammersmeden.wordpress.com
Den første civilisation var europæisk!
I disse år gøres der en række opdagelser indenfor arkæologi, der i sidste ende vil gøre op med en forældet kliche (eller, om man vil; et paradigme) indenfor videnskaben: Den etablerede holdning ind…