hammarbyforskolor.se
Så slipper ni grannfejder och städscheman
Möten med bostadsrättsföreningen ska vara givande, men ibland tenderar de att fokusera lite väl mycket på städning och skötsel. Det kan handla om att det tydliga inrutade städschemat inte har följts. Någon har lite väl många gånger glidit undan sitt ansvar när det gäller trappstädningen eller rengöringen av tvättstugan och någon annan har