hammarbyforskolor.se
Le igen med hjälp av tandreglering
Ibland vill det sig inte riktigt med våra tänder! Av olika anledningar kan tänder växa fel. Anledningarna kan vara många och problemen kan se väldigt olika ut. Vad som kan hända är exempelvis att för många tänder kommer, eller för få. De kan komma att växa på ställen där de inte borde