hammarbyforskolor.se
Konsten att välja förskola
Att välja sin förskola - och några år senare välja skola - är för många ett val som kräver mycket efterforskning. Det är dels en fråga om närheten till föräldrarnas jobb och placeringen av förskolan/skolan i förhållande till hemmet. Det är också en fråga om skolans inriktning och pedagogik. Ett annat val att