hammarbyforskolor.se
Handskar – de klassiska accessoarerna
Handskar är klassiska accessoarer som funnits sedan 1200-talet. Det är först under 1800-talet som handskarna började att användas av allmänheten för att skydda händerna mot kyla. Under sommaren bar finare folk tunnare handskar för att skydda händerna från solen. Det ansågs ofint att ha solbrända händer, något som har ändrats under vår moderna