hamat-gader.com
קמפינג בצפון - כל סוגי הקמפינג בחמת גדר
מחפשים אטרקציות בצפון? בחמת גדר הוקמו מתחמי לינה וקמפינג באוהלים בשלוש ורסיות. קמפינג מסורתי, אוהלי איגלו וגם אוהלים ממוזגים למפונקים שביננו.