hallbarthalland.se
Verktyg
Här presenteras olika verktyg för arbetet med hållbar utveckling. Det finns allt ifrån rapporter, länkar till webbplatser och webbutbildningar till checklistor och lathundar. Kommunikation Integrat…