hallbarthalland.se
Rekrytering och arbetsmiljö
Jämställdhets- och jämlikhetsintegrerad rekrytering Sverige har kommit långt när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Men ett stort problem som återstår är den könssegregerade arbetsmark…