hallbarthalland.se
Kompetensutveckling
Jämställd och jämlik kompetensutveckling Medarbetare är den viktigaste resursen och det arbete de utför är viktigt och betydelsefullt. I mötet med invånarna ska medarbetare känna sig trygga i sin k…