hallbarthalland.se
Kartläggning – Från vaggan till graven
För att Halland ska vara ett attraktivt län att bo och verka i behöver hållbar utveckling vara ett mål och ett verktyg i arbetet för regional utveckling, tillväxt och länets framtid. Vi behöver hjä…