hallbarthalland.se
Kartläggning – Från vaggan till graven
Inom ramen för projektet Jämställd regional tillväxt och delprojektet Från vaggan till graven har Länsstyrelsen tillsammans med Region Halland sammanställt regional statistik ur ett livscykelperspe…