hallbarthalland.se
Det systematiska arbetssättet
Arbetet med jämställdhetsintegrering är en del i arbetet för social hållbarhet och därmed knutet till en bredare agenda. Jämställdhet är en mänsklig rättighet och utgör en del av ett mer omfattande…