hallbarthalland.se
Arbetssätt
För att säkerställa social hållbarhet i verksamheten, bör de olika perspektiven som ingår i social hållbarhet integreras i de processer som ingår i det ordinarie systematiska arbetet. Beslutsproces…