haleygvikingmarked.wordpress.com
Om markedet
Hàleyg Vikingmarked er et samarbeide mellom flere vikinglag i Hålogaland. Idèen er at dette skal være et ambulerende markedet, det ene året i Tromsø, det neste i Bodø osv, slik at både lagene og pu…