haldenfengsel.no
Reduksjon av besøk i Halden fengsel
Reduksjon av besøk i Halden fengsel Som en konsekvens av reduserte bevilgninger i Kriminalomsorgen, ser Halden fengsel seg nødt til å iverksette tiltak i form av en reduksjon i besøkstilbudet. Fra Mandag 2. mars 2020, vil det bli reduksjon i antall besøk fra to besøk