hakinisiyatifi.org
Cezaevlerinde Yaşanan Hak İhlalleri İle İlgili Ortak Basın Açıklaması
Değerli Basın Emekçileri; Bilindiği üzere, ‘İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin 5. maddesi ve ‘Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin 7. maddesi, hiç kimsenin işkence veya diğer zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele veya cezaya maruz bırakılmayacağını öngörmektedir. Ancak