hakanlindgren.com
En fantastisk surrgatkonferens är till ända för den här gången
Det har varit en mycket intressant dag med Families Through Surrogacy, Surrogacy Sweden och de många deltagarna i denna nordiska konferens om surrogatmödraskap. Anna Kullendorff från Surrogacy Swed…