hakaessite.com
Ale czemu mnie tu zostawiłeś?
Dzisiaj jest Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt… Barbara Borzymowska,, Schronisko”: „Czy to może wreszcie już ty? Wiesz, tak bardzo długo tu czekam W klatkach wszystkich wielkie p…