hakaessite.com
Czy nie widzisz?
” życie jakie to piękne doskonałe koło młodzi ludzie nieszczęśliwi słabi próbują się wyłamać uciec pragną przemienić koło w czarny kwadrat Nie gorączkuj się nie śpiesz nie rozpaczaj nie trzeb…