haiphatland.com.vn
TUYỂN GẤP VỊ TRÍ LỄ TÂN DỰ ÁN NAM 32 - Hải Phát Land
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1: VỊ TRÍ Lễ tân Dự án Nam 32 2: VAI TRÒ • Quản lý trang thiết bị phòng trực • Chấm công cho CBNV theo lịch trực • Đón tiếp, sắp xếp, hướng dẫn khách hàng tới phòngChi tiết