haiphatland.com.vn
TUYỂN GẤP VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ - Hải Phát Land
TUYỂN GẤP VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Sáng tạo và phát triển các bộ ấn phẩm dựa trên quy chuẩn của từng bộ nhận diện cho từng công cụ truyền thông theo từng chiếnChi tiết