hai2hai.wordpress.com
Ludwig Van Beethoven: Một quá trình học tập, sáng tác không mệt mỏi và chiến đấu vượt qua số phận
Ludwig Van Beethoven – Nhạc sĩ người Đức Ngày rửa tội: 17 December 1770 Ngày mất: 26 March 1827 Là người đại diện cuối cùng của trường phái cổ điển thành Vienna, nhà soạn nhạc thiên tài người…