hagahtoday.com
INI YANG PERLU KITA UCAPKAN DI TENGAH KESESAKAN
Kisah Para Rasul 17: 28a Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada … Sebelum kita membaca renungan hari ini, mari kita mengucapkan ayat di atas, “Di dalam Dia, saya hidup, …