hagahtoday.com
SERINGKALI CARA TUHAN BEKERJA TIDAK SEPERTI YANG KITA PIKIRKAN
2 Raja-raja 5:14 Maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Naaman sakit kusta. Pada zaman itu kusta adalah penyakit yang mengerika…