hagahtoday.com
ORANG PERCAYA PASTI SENANG BERBUAT BAIK
Markus 2:3 Ada orang-orang datang membawa kepada-Nya seorang lumpuh, digotong oleh empat orang. Alkitab mencatat ada empat orang bermaksud membawa seseorang yang lumpuh kepada Yesus. Sayangnya, kea…