hagahtoday.com
CIRI-CIRI ANDA BERTUMBUH DI DALAM KRISTUS
Bahan renungan: Yohanes 15:5 Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat…