haedc.org
Sự thật về ông chủ của dự án BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ
Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận về một số vấn đề liên quan đến dự án BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ. Thế nhưng qua điều tra, tìm hiểu những khuất tất phía sau dự án này… “Tráng men” mặt đườ…