haedc.org
Người Việt ở Nhật biểu tình phản đối chính quyền Việt Nam bắt bớ các nhà hoạt động
TOKYO (CTM Media) – Để phản đối đợt đàn áp và bắt bớ thô bạo và phi pháp các nhà hoạt động dân chủ mới đây của chính quyền Việt Nam khiến cho người dân ở trong và ngoài nước hết sức căm phẫn, người…