haedc.org
Tập đoàn Trung Quốc muốn mở rộng đầu tư nhiệt điện tại Việt Nam
Nhấn mạnh với các tập đoàn của Trung Quốc về vấn đề sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, thi công đúng tiến độ, Thủ tướng khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh n…