haedc.org
‘Siêu bão’ Noru đang tiến vào châu Á Thái Bình Dương
Siêu bão mạnh nhất năm 2017 đang tiến vào châu Á Thái Bình Dương và những hình ảnh từ vũ trụ thật đáng kinh ngạc. Bão Noru đang hình thành trên Thái Bình Dương và dự báo sẽ đổ vào Nhật Bản, và có t…