haedc.org
PVN mang hơn 102.600 tỷ đồng gửi ngân hàng lấy lãi
Năm 2016, Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ghi nhận hơn 102.600 tỷ đồng các khoản tiền gửi ngân hàng, tiền mặt, tương đương 1/4 tổng tài sản tập đoàn.…