haedc.org
Phá khóa nhà dân để … tịch thu gà?
Theo một video trên facebook chưa xác minh được nguồn gốc và thời điểm, cơ quan công quyền địa phương bao gồm nhiều công an, dân phòng, … đã phá khóa nhà dân khi chủ nhà đi vắng chỉ để &#8230…