haedc.org
Giám đốc Sở bổ nhiệm con trai làm Phó phòng để tiện chăm sóc cháu nội
Lý giải việc bổ nhiệm con trai làm phó phòng không qua thi tuyển, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương nói để tiện chăm sóc cháu nội – câu chuyện đang gây chú ý cộng đồng. Lý giải việc ký quyết định …