haedc.org
5 triệu dân Việt bị tác động bởi ô nhiễm tiếng ồn
Viện Sức Khỏe Nghề nghiệp Và Môi Trường ở Hà Nội hôm 20 tháng Bảy đưa ra khuyến cáo cho biết ô nhiễm tiếng ồn khiến ít nhất 15 triệu người Việt Nam bị ảnh hưởng. Số liệu do viện trưởng Viện Sức K…