haedc.org
Tiếng kêu từ gia đình nạn nhân Việt bị khủng bố chặt đầu
Buồn bã, đau khổ, căm phẫn vì cái chết oan ức của con trai mình. Kêu trời không thấu. Đó là không khí chung của các gia đình có con bị Abu Sayyaf giữ làm con tin rồi chặt đầu.…