haedc.org
Sợ lộ bí mật quốc gia, UBTV Quốc hội chỉ mở cửa 5 phút đầu cho báo chí
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTV) hôm 11/7 bất ngờ ra quy định mới, chỉ cho phép phóng viên tác nghiệp 5 phút đầu trong mỗi phiên họp của cơ quan đại diện tối cao cho tiếng nói của người dân, với lý…